Burada T羹m Fiyatlar Adil!
Decos羹r Renkli Dekoratif Kaplama
Fiyat:70,00TLKDV Dahil


Decos羹r Renkli

Dekoratif Kaplama

Tan覺m : Su bazl覺 , akrilik kopolimer balay覺c覺 esasl覺 , ince desenli mercan rulo ile uygulanan ve desen verilen, mat g繹r羹n羹ml羹 d覺 cephe kaplamas覺d覺r.

zellikleri: G羹ne 覺覺nlar覺na, yamur, kar ve s覺nai kirlenmelerden doan zararl覺 etkilere uzun y覺llar dayanabilecek g羹癟te, 癟abuk kurumayan , d覺 cephe kaplamas覺d覺r.

Uygulama Alan覺: T羹m yap覺lar覺n d覺 cephelerinde ve 繹zellikle MANTOSR haz覺r 覺s覺 yal覺t覺m s覺vas覺 uygulanm覺 d覺 cephelere son kat kaplama malzemesi olarak kullan覺l覺r.

Y羹zey Haz覺rlama: 襤lk kez uygulanaca覺 y羹zeylerde kirli veya gevek dokular, eski boyal覺 y羹zeylerde de kabarm覺 veya tozlu k覺s覺mlar temizlenerek gerekirse astarlanmal覺d覺r. atlaklar var ise SON KAT ile tamir edilip doldurulmal覺d覺r.

Uygulama ekli: Tek kat olarak uygulanmas覺 繹nerilir. Uygulama s覺ras覺nda y羹zey ve hava s覺cakl覺覺n覺n en az +5簞C, en 癟ok +35簞C olmas覺na dikkat edilmelidir. Tamamen kurumam覺 MANTOSR 羹zerinde, yamurda, dorudan g羹ne 覺覺覺 veya idddetli r羹zgar alt覺nda uygulama yap覺lmamal覺d覺r. Eit kal覺nl覺kta tabakalar halinde uygulan覺r. Rulo tek y繹nde sabit gezdirme h覺z覺 ile hareket ettirilerek desen oluturulmal覺d覺r. R羹zgarl覺 ve s覺cak havalarda kuruma 癟abuk olaca覺ndan geni y羹zeylerde ek yeri olmamas覺 i癟in, bina estetii g繹z 繹n羹nde bulundurularak bir etapta bitirilebilecek alanlar se癟ilmeli, bantlanmal覺 ve ara vermeden seri uygulama yap覺lmal覺d覺r.

 • DECOSR homojen bir k覺vama gelinceye kadar iyice kar覺t覺r覺lmal覺d覺r.
 • DECOSR mercan rulo ile t羹m y羹zeye eit kal覺nl覺kta yay覺lmal覺d覺r.
 • DECOSRe hen羹z ya iken mercan rulo ile yukar覺dan aa覺ya desen verilmelidir. Uygulamadan 繹nce mercan rulo malzeme ile doyurulmal覺d覺r. Desenin bozulmamas覺 i癟in, rulonun fazla dolu olmamas覺na ya da kurumamas覺na dikkat edilmelidir.
 • DECOSR sertlemeden yap覺kan bantlar dikkatlice s繹k羹lmelidir.
 • Belirtilen s羹reler 20 簞C y羹zey ve ortam s覺cakl覺覺nda ge癟erlidir, d羹羹k 覺s覺da s羹re uzar, y羹ksek 覺s覺da s羹re k覺sal覺r.
 • Kullan覺lan Aletler: Yayma ilemi i癟in d覺 cephe rulosu, desen vermek i癟in mercan rulo kullan覺lmas覺 繹nerilir. 襤nceltme / Kar覺覺m Oran覺: Kullan覺ma haz覺rd覺r, inceltme yap覺lmaz.
 • Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: Tek katta yakla覺k 1-1,5 m2/kg.
 • Kuruma S羹resi: (20簞C s覺cakl覺kta, %50 ba覺l nem oran覺nda) Kurumas覺n覺 1- 3 saatte tamamlar.
 • Depolama artlar覺: Dorudan g羹ne 覺覺覺 almayan, az覺 kapal覺 ambalajlarda, 5-35簞C aras覺nda 1 y覺l s羹re ile depolanabilir. Kullan覺lmad覺覺nda ambalaj覺n覺n az覺 kapal覺 tutulmal覺d覺r. Dondan korunmal覺d覺r.

NER襤LER:

 1. Renk tonu farklar覺ndan korunmak i癟in her bir cephede ayn覺 ARJ NUMARALI ve RET襤M TAR襤HL襤 羹r羹nlerin kullan覺lmas覺na dikkat edilmelidir.
 2. Yamur mevsiminde, yamurlu g羹nlerde veya uygulamadan sonra yamur yamas覺 halinde, d覺 cephe korunmal覺 veya uygulama yap覺lmamal覺d覺r.
 3. iddetli r羹zgarda veya 癟ok s覺cak g羹nlerde direkt g羹ne alt覺nda 癟al覺覺rken su ayar覺na dikkat edilmeli, seri 癟al覺覺lmal覺, b羹y羹k y羹zeyler bantlarla b繹l羹mlere ayr覺lmal覺 veya uygulama yap覺lmamal覺d覺r.
 4. Uygulama sonras覺nda kullan覺lan t羹m aletler kurumadan su ile y覺kanmal覺d覺r. Islak ve nemli y羹zeylerde kesinlikle uygulanmamal覺d覺r.
Not : r羹n nakliye ile g繹nderilmektedir. Nakliye 羹creti al覺c覺ya aittir. 

Benzer r羹nler
穢Copyright 2015 Adilfiyat.