Burada T羹m Fiyatlar Adil!
Sat覺 S繹zlemesi

SATI SZLEMES襤 MADDE 1- TARAFLAR
 
1.1- SATICI :

ADRES: 

Celal Mahallesi Azimliler 襤han覺 Kat : 1 No : 1 60300 Turhal/TOKAT

Tel-Fax                        : (0356) 275 81 91

Tele Sat覺 Hatt覺            : (0356) 275 81 91

Gsm                            : 0 532 207 91 52

E-Mail                          : info@adilfiyat.com  hbbilisim@hotmail.com

Faks : 0 356 275 81 91

Email : info@adilfiyat.com @hotmail.com 

Web-site :  www.adilfiyat.com
 
MADDE 2- KONU

襤bu s繹zlemenin konusu, ALICI n覺n SATICI ya ait www.adilfiyat.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariini yapt覺覺 aa覺da nitelikleri ve sat覺 fiyat覺 belirtilen 羹r羹n羹n sat覺覺 ve teslimi ile ilgili olarak 4077 say覺l覺 T羹keticilerin Korunmas覺 Hakk覺ndaki Kanun ve Mesafeli S繹zlemeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakk覺nda Y繹netmelik h羹k羹mleri gereince taraflar覺n hak ve y羹k羹ml羹l羹klerinin saptanmas覺d覺r.
 
MADDE 3- SZLEME KONUSU RN

r羹nlerin Cinsi, t羹r羹, Miktar覺, Marka/Nitelii, Rengi, Ambalaj覺 ve  Sat覺 Bedeli sitede belirtildii gibidir.
 
MADDE 4- GENEL HKMLER

4.1- ALICI, www.adilfiyat.com internet sitesinde s繹zleme konusu 羹r羹n羹n temel nitelikleri, sat覺 fiyat覺 ve 繹deme ekli ile teslimata ilikin 繹n bilgileri okuyup bilgi sahibi olduunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiini beyan eder. 

4.2-S繹zleme konusu 羹r羹n, yasal 30 g羹nl羹k s羹reyi amamak koulu ile her bir 羹r羹n i癟in ALICI n覺n yerleim yerinin uzakl覺覺na bal覺 olarak internet sitesinde 繹n bilgiler i癟inde a癟覺klanan s羹re i癟inde ALICI veya g繹sterdii adresteki kii/kurulua teslim edilir. 

4.3- S繹zleme konusu 羹r羹n, ALICI dan baka bir kii / kurulua teslim edilecek ise, teslim edilecek kii/kuruluun teslimat覺 kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz. 

4.4- SATICI, s繹zleme konusu 羹r羹n羹n salam, eksiksiz, siparite belirtilen niteliklere uygun ve sat覺 faturas覺 ve sevk irsaliyesi ile teslim edilmesinden sorumludur. Ayr覺ca 200,00 TL ve 羹zeri al覺verilerden kargo 羹creti www.adilfiyat.com taraf覺ndan 繹denecektir.

4.5- S繹zleme konusu 羹r羹n羹n teslimat覺 i癟in ibu s繹zlemenin elektronik ortamda okunup kabul edildiinin beyan edilmesi yeterlidir. r羹n bedelinin ALICI n覺n tercih ettii 繹deme ekli ile 繹denmi olmas覺 artt覺r. Herhangi bir nedenle 羹r羹n bedeli 繹denmez veya banka kay覺tlar覺nda iptal edilir ise, SATICI 羹r羹n羹n teslimi y羹k羹ml羹l羹羹nden kurtulmu kabul edilir.

4.6- r羹n羹n tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kart覺n覺n ALICI n覺n kusurundan kaynaklanmayan bir ekilde yetkisiz kiilerce haks覺z veya hukuka ayk覺r覺 olarak kullan覺lmas覺 nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluun 羹r羹n bedelini SATICI ya 繹dememesi halinde, ALICI n覺n kendisine teslim edilmi  羹r羹n羹 3 i g羹n羹 i癟inde orijinal haliyle  SATICI ya g繹nderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ya aittir.

4.7-SATICI m羹cbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ula覺m覺n kesilmesi gibi olaan羹st羹 durumlar nedeni ile s繹zleme konusu 羹r羹n羹 s羹resi i癟inde teslim edemez ise, durumu ALICI ya bildirmekle y羹k羹ml羹d羹r.
 
4.8-www.adilfiyat.com sanal sat覺 maazam覺zdan  sat覺lan 羹r羹nlerden olan  ar覺zal覺 veya bozuk olanlar, garanti artlar覺 i癟inde gerekli deiimlerin yap覺lmas覺 i癟in SATICI ya g繹nderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI taraf覺ndan kar覺lanacakt覺r. 

4.9- 襤bu s繹zleme, elektronik ortamda ALICI taraf覺ndan kabul edilip onaylanmas覺ndan sonra ge癟erlilik kazan覺r.

4.10- Sipari iptalleriniz i癟in ayn覺 g羹n i癟erisinde 0 356 275 81 91 nolu telefona bilgi vermek i癟in aray覺n覺z.

MADDE 5- YETK襤L襤 MAHKEME 

襤bu s繹zlemenin uygulanmas覺nda, Turhal T羹ketici Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Sipariin ger癟eklemesi durumunda ALICI ibu s繹zlemenin t羹m koullar覺n覺 kabul etmi say覺l覺r.

SATICI

Hb Bilgisayar www.adilfiyat.com online sat覺 sitesi sahibi
 

穢Copyright 2015 Adilfiyat.