Burada T羹m Fiyatlar Adil!
Mantos羹r Doal Is覺 Yal覺t覺m S覺vas覺
Fiyat:70,00TLKDV Dahil


Mantos羹r Doal Is覺

Yal覺t覺m S覺vas覺

Tan覺m覺 : Yap覺s覺nda bulunan g繹zenekli ve doal agregalar sayesinde uyguland覺覺 y羹zeyde 覺s覺-su-ses ve yang覺n yal覺t覺m覺 salar. Nefes alma 繹zellii sayesinde de terlemeyi 繹nler. 

Kullan覺m Alanlar覺 : B羹t羹n yap覺lar覺n d覺 cephe y羹zeylerinde, kolon ve kirilerde, kaba ve ince s覺va, tula, bims, gazbeton vb. y羹zeylere uygulan覺r ve m羹kemmel yal覺t覺m salar.

Y羹zey Haz覺rlama : Uygulanacak zeminde uygulamay覺 engelleyecek p羹r羹zler giderilmeli, kabarm覺 olan boya, kire癟 ya da varsa ya gibi kal覺nt覺lar temizlenmelidir. Uygulamay覺  olumsuz y繹nde etkileyecek boyal覺 y羹zeyler 癟entme y繹ntemi ile haz覺r hale getirilmelidir. 

Kar覺覺m Y繹ntemi: Har癟 teknesine 繹nce su koyulup, sonras覺nda MANTOSR Doal Yal覺t覺m s覺vas覺 ilave edilmelidir. 15-16 lt. lik suyun 羹zerine 16 kgl覺k ambalaj覺n tamam覺 boalt覺l覺r. Kar覺覺m覺n haz覺rland覺覺 har癟 teknesi kar覺t覺rma 繹ncesinde iyice temizlenmi olmal覺 ve kar覺t覺rma an覺nda da har癟 teknesinin kenarlar覺, homojen bir 羹r羹n elde edebilmek i癟in mala yard覺m覺yla iyice s覺yr覺l覺p, tekrar kar覺t覺r覺lmal覺d覺r. Homojen bir kar覺覺m i癟in 500-600 devirli elektrikli mikser kullan覺lmal覺d覺r. Kar覺覺m s羹resi yakla覺k 4-5 dakika olup, k覺vam覺n覺 al覺ncaya kadar kar覺t覺r覺lmal覺d覺r. Haz覺rlanan kar覺覺m 2-3 dakika dinlendirildikten sonra uygulamaya ge癟ilir. Yap覺m esnas覺nda gecikmeden dolay覺 羹r羹n priz almaya balarsa, su ilave etmeksizin tekrar kar覺t覺r覺l覺p, kullan覺m k覺vam覺na getirilerek uygulan覺r.
Uygulama : MANTOSR uygulamas覺nda kal覺nl覺覺 belirleyecek olan 癟覺talar, uygun aral覺klarla monte edilerek, anolar oluturulur. nceden haz覺rlanm覺 olan 羹r羹n anolar aras覺na 癟elik mala ile ya da makine ile p羹sk羹rt羹lerek 1 cm yi ge癟meyecek ekilde uygulama yap覺l覺r. Priz alma s羹reci 48 saat olmal覺d覺r. r羹n tamamen priz ald覺ktan sonra 2. kat uygulama ger癟ekletirilir. Daha sonra anolar aras覺ndaki boluklar, MANTOSR ile doldurulup, mastarlan覺r ve son kat uygulamalara haz覺r hale getirilir.

Uygulama S羹resi (23˚c % 50 Ba覺l Nem Ortam覺nda):   3,5-4 saat.
KURUMA SRES襤 (23˚C % 50 BAIL NEM ORTAMINDA):
襤lk Kuruma S羹resi: 8 saat, Son Kuruma s羹resi: 36 saat, Test kurumas覺 : 28 g羹n.
Raf mr羹: Rutubetsiz kuru ortamda 12 ay. 
Uygulama S覺cakl覺覺: +5 / +35˚C aras覺.
Sarfiyat : 4,0  +/- % 10   kg/m簡 ( 1 cm kal覺nl覺覺nda)

Depolama Ve Ta覺ma:
Uygulama zaman覺na kadar dondan ve g羹neten korunmal覺d覺r.
Ambalaj覺 a癟覺lmamal覺, y覺rt覺lmamal覺, delinmemeli ve en fazla 13 s覺ra paketli olarak istiflenmelidir.
+5 ile +35˚C aras覺 ortam s覺cakl覺覺nda depolanmal覺d覺r.

G羹venlik Uyar覺lar覺:

  • Mantos羹r doald覺r, kansorejen madde i癟ermez.
  • Sal覺a zararl覺 deildir.
  • Malzeme kar覺覺m覺 esnas覺nda toz maskesi tak覺lmal覺d覺r.    
  • G繹ze temas覺nda g繹z bol su ile y覺kanmal覺d覺r.

Not : r羹n nakliye ile g繹nderilmektedir. Nakliye 羹creti al覺c覺ya aittir. 

Benzer r羹nler
穢Copyright 2015 Adilfiyat.